YUMURTALİK HABER GAZETESİ WEB SİTESİ

TOPRAK ISLAHI ve BİTKİ BESLEME

Z.MÜH.ADNAN AKSU

Z.MÜH.ADNAN AKSU

E-Posta : adnan.aksu66@gmail.com

 Kıymetli okuyucularım ;

     Bu yazımda siz çiftçilerimiz ve bölgemiz için ÇOK ÖNEMLİ olan bazı konulara değinmek istiyorum. Yumurtalık ovasının toprak yapısı ve tarıma etkileri ile ilgili  düşündüğümüz de TOPRAK ISLAHI ve BİTKİ BESLEME konuları büyük önem arz etmektedir.Kıymetli çiftçiler;

       Bitkilerin tümü (tarla ve bahçe) genetik verimlilik düzeyi ile doğal hasat verimlilik düzeyleri arasında ki oran en az 1/3 kadardır.Bu durum bazı bitkilerde çok daha fazladır.Örneğin buğdayın genetik verimlilik özelliği 1500 kğ/da’dır.Bizim doğal hasat verimlilik düzeyimiz ise ortalama 500 kğ/da’dır.Yani 1/3.Domatesin genetik verimlilik düzeyini yakın zamanda yaptığı denemede  Japon profesör Shigeo Nozawa tek bir tohumdan tam 13 bin adet domates alabildiği dev domates ağacını yetiştirmiştir. Halbuki sera ortamında dahi alabildiğimiz maximum 60 adettir.Oran 1/216’dır. Bitkinin genetik verimlilik özelliği tesbit edilirken,hidrofonik (su kültürü) tarım uygulanır.Burda bitki dış dünyadan izole bir sera içinde ,hastalık ve zararlılardan uzak ve istediği tüm besin elementleri istediği zaman ve miktarda verilerek,ısı,ışık,nem ve havalandırma ihtiyacı zamanında karşılanarak, stressiz rahat bir ortamda yapılır. Halbuki bizler,tarla ve bahçe bitkileri yetiştiriciliği yaparken açık ve doğal ortamda bitki gelişimini engelleyen birçok olumsuzluklarla karşı karşıyayız.Bizler doğal ortamda gübre ve su vererek,hastalık ve zararlılarla mücadele ederek bitkinin genetik verimliliğine etki eden alt başlıklarda dahil olduğunda 250 den fazla şartlardan sadece 4-5 tanesini etkilemekteyiz.

      Bitkinin gelişim evresindeki nem,rüzğar,sıcaklık,ışıklanma,gece ve gündüz arasındaki ısı farkları ve döllenme fizyolojisi gibi daha birçok faktöre karşı sadece dua edebiliriz.

      Fakat tüm bu faktörler içerisinde en önemlisi BİTKİ BESLEME  konusudur.Eğer toprak yapısını bitkinin istediği şekilde düzelterek iyi bir besleme yaptığımız taktirde şuan aldığımız verimi %50 arttırmak mümkün olacaktır.Bu açıdan bölgemizde TOPRAK ISLAHI mutlaka yapılmalıdır.

        Doğru bir toprak ıslahı ve bitki besleme nasıl yapılır?

        Yapılan araştırmalar, bitkilerin 16 bitki besin elementine mutlak ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Bitki besin maddeleri Makro besinler ve mikro besinler şeklinde iki gruba ayrılabilir. Makro besin maddeleri olarak tanımlanan karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N), fosfor (P), kükürt (S), potasyum (K), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) elementlerine bitkiler daha fazla gereksinim duyarlar ve bitki bünyesinde bu besin maddeleri fazla miktarda bulunur. Mikro besin maddeleri olarak tanımlanan demir (Fe), mangan (Mn), bakır (Cu), çinko (Zn), molibden (Mo), bor (B) ve klor (Cl) elementlerine ise bitkilerin ihtiyacı azdır ve bitki bünyesinde az miktarlarda bulunurlar.
        Karbon, hidrojen ve oksijen genel olarak bitkiye karbondioksit ve sudan sağlanır. Ortamda yeterli miktarda bulunmalarından dolayı gübreleme programlarında yer almazlar. Gübreleme programlarında kullanılan üç temel besin elementi ise azot, fosfor ve potasyum olup yüksek miktarlarda kullanılırlar. Akılda kalması açısından basit anlamda ve pratik olarak azot = DAL, fosfor = DÖL, potasyum = BAL olarak nitelendirilmektedir. Yani, azot yeşil aksamın gelişmesinde, fosfor çiçek ve polen oluşumu ile döllenmede, potasyum meyve kalitesi, rengi ve tadı gibi faktörlerde etkili olmaktadır.

        Bitki ihtiyaç duyduğu besinleri, ihtiyaç duyduğu miktarda aldığı sürece gelişimine devam eder. Yani bitkinin büyümesi besin elementlerinin alımı ile sınırlandırılır. Bu nedenle bitkilerin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için uygun miktar ve formülasyonlardaki besin elementlerinin gübrelerle birlikte gerek topraktan gerektiği durumlarda da yapraktan verilerek kullanılması gereklidir.

       Yumurtalık ovasının toprak yapısına baktığımızda yukarda belirttiğim makro ve mikro besin elementlerinden eksik veya yetersiz olanları;Makrolardan; Azot,Fosfor,Kükürt,Mikrolardan;Demir,Çinko,Bor olarak sıralayabiliriz.Bitkilerde makro besin elementi noksanlığı %70 lere varan ürün kaybına sebeb olurken,mikro besin elementi noksanlığı %10-15 lere varan ürün kaybına sebeb olur.Kıymetli çiftçiler;

       Kısaca bitki besin elementlerinden bahsettikten sonra,sizlerinde bildiği gibi

Toprağa 20-20-0(NPK) veya 18-46(NP) taban gübresi (fosfor ve azot) uyguladığımızda ve yeteri miktarda üst gübresi 21 AS veya 26-33 NH4 veya 46 ÜRE ile birlikte,İz yani mikro (Fe,Zn,Mn,Cu,Zn,Mo,B) elementleri içeren yaprak gübresini uyguladığımızda bitkimizin mükemmel bir gelişim göstermesi gerekirken durum çoğu zaman öyle olmaz.Bu durumu çoğu zaman toprak ve yaprak analiz sonuçlarında görmekteyim.Toprakta bütün besin maddeleri mevcut ama yaprak tahlili sonucunda eksik.PEKİ AMA SEBEBİ NEDİR?

       Sebebiyle ilgili 3 gün sonra çıkacak olan gazetemizin yeni sayısında bilgi vereceğim. Ürününüz bol ve kaliteli,kazancınız bereketli olsun.

 

Ziraat Müh.Adnan AKSU

Yumurtalık Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri

Zeytinbeli/YUMURTALIK

adnan.aksu66@gmail.com

 Kıymetli okuyucularım ;

     Bu yazımda siz çiftçilerimiz ve bölgemiz için ÇOK ÖNEMLİ olan bazı konulara değinmek istiyorum. Yumurtalık ovasının toprak yapısı ve tarıma etkileri ile ilgili  düşündüğümüz de TOPRAK ISLAHI ve BİTKİ BESLEME konuları büyük önem arz etmektedir.Kıymetli çiftçiler;

       Bitkilerin tümü (tarla ve bahçe) genetik verimlilik düzeyi ile doğal hasat verimlilik düzeyleri arasında ki oran en az 1/3 kadardır.Bu durum bazı bitkilerde çok daha fazladır.Örneğin buğdayın genetik verimlilik özelliği 1500 kğ/da’dır.Bizim doğal hasat verimlilik düzeyimiz ise ortalama 500 kğ/da’dır.Yani 1/3.Domatesin genetik verimlilik düzeyini yakın zamanda yaptığı denemede  Japon profesör Shigeo Nozawa tek bir tohumdan tam 13 bin adet domates alabildiği dev domates ağacını yetiştirmiştir. Halbuki sera ortamında dahi alabildiğimiz maximum 60 adettir.Oran 1/216’dır. Bitkinin genetik verimlilik özelliği tesbit edilirken,hidrofonik (su kültürü) tarım uygulanır.Burda bitki dış dünyadan izole bir sera içinde ,hastalık ve zararlılardan uzak ve istediği tüm besin elementleri istediği zaman ve miktarda verilerek,ısı,ışık,nem ve havalandırma ihtiyacı zamanında karşılanarak, stressiz rahat bir ortamda yapılır. Halbuki bizler,tarla ve bahçe bitkileri yetiştiriciliği yaparken açık ve doğal ortamda bitki gelişimini engelleyen birçok olumsuzluklarla karşı karşıyayız.Bizler doğal ortamda gübre ve su vererek,hastalık ve zararlılarla mücadele ederek bitkinin genetik verimliliğine etki eden alt başlıklarda dahil olduğunda 250 den fazla şartlardan sadece 4-5 tanesini etkilemekteyiz.

      Bitkinin gelişim evresindeki nem,rüzğar,sıcaklık,ışıklanma,gece ve gündüz arasındaki ısı farkları ve döllenme fizyolojisi gibi daha birçok faktöre karşı sadece dua edebiliriz.

      Fakat tüm bu faktörler içerisinde en önemlisi BİTKİ BESLEME  konusudur.Eğer toprak yapısını bitkinin istediği şekilde düzelterek iyi bir besleme yaptığımız taktirde şuan aldığımız verimi %50 arttırmak mümkün olacaktır.Bu açıdan bölgemizde TOPRAK ISLAHI mutlaka yapılmalıdır.

        Doğru bir toprak ıslahı ve bitki besleme nasıl yapılır?

        Yapılan araştırmalar, bitkilerin 16 bitki besin elementine mutlak ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Bitki besin maddeleri Makro besinler ve mikro besinler şeklinde iki gruba ayrılabilir. Makro besin maddeleri olarak tanımlanan karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N), fosfor (P), kükürt (S), potasyum (K), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) elementlerine bitkiler daha fazla gereksinim duyarlar ve bitki bünyesinde bu besin maddeleri fazla miktarda bulunur. Mikro besin maddeleri olarak tanımlanan demir (Fe), mangan (Mn), bakır (Cu), çinko (Zn), molibden (Mo), bor (B) ve klor (Cl) elementlerine ise bitkilerin ihtiyacı azdır ve bitki bünyesinde az miktarlarda bulunurlar.
        Karbon, hidrojen ve oksijen genel olarak bitkiye karbondioksit ve sudan sağlanır. Ortamda yeterli miktarda bulunmalarından dolayı gübreleme programlarında yer almazlar. Gübreleme programlarında kullanılan üç temel besin elementi ise azot, fosfor ve potasyum olup yüksek miktarlarda kullanılırlar. Akılda kalması açısından basit anlamda ve pratik olarak azot = DAL, fosfor = DÖL, potasyum = BAL olarak nitelendirilmektedir. Yani, azot yeşil aksamın gelişmesinde, fosfor çiçek ve polen oluşumu ile döllenmede, potasyum meyve kalitesi, rengi ve tadı gibi faktörlerde etkili olmaktadır.

        Bitki ihtiyaç duyduğu besinleri, ihtiyaç duyduğu miktarda aldığı sürece gelişimine devam eder. Yani bitkinin büyümesi besin elementlerinin alımı ile sınırlandırılır. Bu nedenle bitkilerin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için uygun miktar ve formülasyonlardaki besin elementlerinin gübrelerle birlikte gerek topraktan gerektiği durumlarda da yapraktan verilerek kullanılması gereklidir.

       Yumurtalık ovasının toprak yapısına baktığımızda yukarda belirttiğim makro ve mikro besin elementlerinden eksik veya yetersiz olanları;Makrolardan; Azot,Fosfor,Kükürt,Mikrolardan;Demir,Çinko,Bor olarak sıralayabiliriz.Bitkilerde makro besin elementi noksanlığı %70 lere varan ürün kaybına sebeb olurken,mikro besin elementi noksanlığı %10-15 lere varan ürün kaybına sebeb olur.Kıymetli çiftçiler;

       Kısaca bitki besin elementlerinden bahsettikten sonra,sizlerinde bildiği gibi

Toprağa 20-20-0(NPK) veya 18-46(NP) taban gübresi (fosfor ve azot) uyguladığımızda ve yeteri miktarda üst gübresi 21 AS veya 26-33 NH4 veya 46 ÜRE ile birlikte,İz yani mikro (Fe,Zn,Mn,Cu,Zn,Mo,B) elementleri içeren yaprak gübresini uyguladığımızda bitkimizin mükemmel bir gelişim göstermesi gerekirken durum çoğu zaman öyle olmaz.Bu durumu çoğu zaman toprak ve yaprak analiz sonuçlarında görmekteyim.Toprakta bütün besin maddeleri mevcut ama yaprak tahlili sonucunda eksik.PEKİ AMA SEBEBİ NEDİR?

       Sebebiyle ilgili 3 gün sonra çıkacak olan gazetemizin yeni sayısında bilgi vereceğim. Ürününüz bol ve kaliteli,kazancınız bereketli olsun.

 

Ziraat Müh.Adnan AKSU

Yumurtalık Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri

Zeytinbeli/YUMURTALIK

adnan.aksu66@gmail.com

 

 

 

İzlenme: 1748 Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR