YUMURTALİK HABER GAZETESİ WEB SİTESİ

PESTİSİT

Z.MÜH.ADNAN AKSU

Z.MÜH.ADNAN AKSU

E-Posta : adnan.aksu66@gmail.com

 Kıymetli okuyucularım; Öncelikle 2015 yılının Tüm çiftçilerimiz için bereketli bir yıl olması temennisiyle söze başlamak istiyorum.

Tarlada bırakılan sulama ve zirai plastik atıklarının toprağa ve yer altı sularına yaptıgı olumsuzluklara değinmek istiyorum.

          Yumurtalık tarım arazileri, zirai ilaç ambalaj atıkları, tek yıllık kullanılan pilastik tünel sera örtüleri, meç örtüsü ve yine tek yıllık damlama boruları atıklarının oluşturduğu kirlilikle karşı karşıya.

    Kimyasal ürün kullandıktan sonra ambalaj atıkları gelişigüzel doğaya terk edilmekte, kaplardaki artık maddeler suya ve toprağa karışmakta, doğada çözünürlük sorunu yaratan ambalaj ürünü ise önemli bir kirlilik unsuru olarak uzun zaman yok olmamaktadır.

       Tek yıllık damlama boruları ve sera örtüleri tarla içinden toplanarak geri dönüşüme teslim etmek yerine,goble-diskaro ile parçalayarak toprağa karıştırılmaktadır.

      Ambalaj atıklarının gelişigüzel doğaya terk edilmesi önemli ölçüde toprak, su ve hava kirliliğine neden olmakta, beslenme zinciri yoluyla canlılarda toplu ölümlere yol açmakta, toplum sağlığını tehdit etmektedir.

     Bilindiği üzere çevre canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı ifade eder. Doğal olarak çevre, bu anlamda herkese koruma yükümlülüğünü getirmektedir. Yani her fert çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribatını, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaların bütününe katkı sunmakla yükümlüdür, bu yükümlülük bireyin toplumsal olmasının hem sonucu hem de ifadesidir.

    Plastik zirai mücadele ambalajları (Pestisit) ülkemizde tehlikeli atık olarak

değerlendirilmektedir. Pazara sunulan en yaygın ambalajlar 1 litre kapasiteli sert plastik malzemeden oluşmaktadır. Ambalajların önemli miktarı,çevreye rastgele bırakılmaktadır. Bu tür uygulamalar ciddi çevre ve insan sağlığı sorunlarına neden olmaktadır. Dolayısıyla bölgemizde acil bir atık pestisit kapları yönetim planına ihtiyaç vardır.

      Ülkemizde pestisit kaplarının toplanması ve bertarafı ‘Tehlikeli Atıklar Yönetmeliği’ çerçevesinde ele alınmasına rağmen, günümüzde bu yönetmeliğin yeterince uygulanmadığı görülmektedir.

      Çevrenin kirletilmesi kamu düzenine aykırı olduğu için çeşitli kanunlar ile yaptırıma bağlı kılınmıştır. Bu konuyla ilğili bazı yasal düzenlemelerden bahsetmek istiyorum.

       5326 s. Kabahatler Kanununun ( KK) 41. maddesinde düzenlenen " Çevreyi kirletme Kabahati" ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ, Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğde, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20'inci maddesinde yer alan para cezalarının 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yeniden belirlenen miktarlarda uygulanacağı kaydedilmiştir. Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere verilen 100 TL'lik idari para cezası da 186 TL'ye çıkarıldı. 

       Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezası verme yetkisi belediye zabıta görevlilerine aittir. Failin yukarda saydığımız çevreyi kirletme fiillerinden birine sebep olduğu ancak bundan dolayı  meydana getirdiği kirliliği derhal yok etmesi halinde idarî para cezası verilmeyebilir. Böylece söz konusu madde kapsamında özel bir etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir. Burada amacın ceza vermek olmadığı, çevrenin dengesinin korunması hususu olduğu açıkça anlaşılacaktır.
      Sonuç olarak çevrenin kirletilmemesi için birçok kanunda düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenlemelerden sadece çevre ve insan sağlığına zarar verecek maddelerin çevreye atılması sonucu oluşan kirliliğin değil, insanın her türlü faaliyeti sonucu, insan yaşamının sürdürüldüğü doğal çevrenin dengesini bozan, insanlar tarafından istenmeyen sonuç doğuran kirliliğin de önlenmesinin amaçlandığı sonucuna varılmaktadır. Belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için yapılacak düzenlemeler, alınacak önlemler, çevreyi kirleten atık ve artıkların bertaraf edilmesi usulleri ve bu gereklere uymayanlar hakkında uygulanacak cezalar da Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

      Ayrıca, çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar.

    Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla Yumurtalık kaymakamlığı önderliğinde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,Ziraat Odası Başkanlığı ve Belediyemizin de desteğiyle “Kullanılmış Boş Plastik Zirai İlaç,plastik damlama boruları ve sera örtülerinin toplanması” yönünde proje başlatıla bilinir.

     Birçok Avrupa ülkesinin yanında Brezilya, ABD ve Kanada Atık Yönetim Planlarını yaparak zirai ilaç ambalajlarının toplanması konusunda bir hayli yol almışlardır. Özellikle zirai ilaç pazarına sunulan ambalajların geri toplanması çalışmalarında Brezilya çok başarılı olmuştur. Brezilya 2001 yılında Boş zirai ilaç kapları Ulusal Enstitüsünü kurarak zirai ilaç kapları Yönetimi bu kuruluş tarafından yürütülmüştür. Yasa çiftçilerden kullandıkları zirai ilaçların boş ambalajlarını dağıtıcıların göstereceği toplama istasyonlarına getirmelerini, imalatçılarında bu istasyonlarda biriken boş zirai ilaç ambalajlarını geri dönüşüm ve bertaraf için taşınması zorunluluğunu getirmiştir.

      Ülkemizde yılda yaklaşık 40-45 bin ton zirai ilaç kullanılmaktadır. Genellikle poliüretan plastikten imal edilen ve yaygın olarak kullanılan 1 litre kapasiteli ambalajların boş ağırlığının yaklaşık 150 gr olduğu düşünüldüğünde ve kullanılan pestisitlerin %80-90 oranında plastik ambalajlarda satıldığı gerçeği de göz önüne alındığında çevrenin nasıl bir kirlilikle karşı karşıya kaldığı ortaya çıkmaktadır. 
      İlçemizdeki çiftçi görüşmelerinde  sorulduğunda; zirai ilaç ambalajlarını rastgele çevreye bırakma, toprağa gömme, işletmede kullanma, evsel atıklarla çöpe atma şeklinde beyanlarda bulunmaktadırlar. Çiftçilerimizin büyük bir çoğunluğu, rastgele çevreye bırakma şeklinde görüş bildirmişlerdir. Çiftçiler, ambalaj kutularını atabilecekleri bir konteynır olursa, gömme ve rastgele atma gibi faaliyetlerde bulunmayacaklarını belirtmişlerdir.

    Buna rağmen mutlaka zirai ilaç ambalajlarının iadesinin yasal zorunluk olması gerekmektedir diye  düşünmekteyim.

     Bu olumsuzlukları ortada kaldırmak için; pestisit ambalajları konusunda paydaşların bir an önce bir araya gelmesi, sadece pestisit ambalajlarının yönetiminden sorumlu bir kurumun oluşturulması, Pestisit İmalat ve İthalat Sektörünün Tehlikeli Ambalaj Yönetmeliğine uygun şekilde bertaraf etme görevini üstlenmeleri gibi çalışmalara vakit geçirmeden başlanması önem arz etmektedir. 
    
Ürününüz bol ve kaliteli,kazancınız bereketli olsun.

 

Ziraat Müh.Adnan AKSU

Yumurtalık Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri

Zeytinbeli/YUMURTALIK

adnan.aksu66@gmail.com

 

İzlenme: 4198 Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR