YUMURTALİK HABER GAZETESİ WEB SİTESİ

İŞÇİLERİN VE İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI

AV.NİHAN ŞOLA

AV.NİHAN ŞOLA

E-Posta : solahukuk@hotmail.com

 İŞ HUKUKU;

 

 

 İŞÇİLERİN VE İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI

 

İşçilerin, korunmasının zorunluluğundan hareketle İş Kanunu düzenlenmiş ancak bu korumanın, işletmelerin ekonomik ve mali durumunu sarsacak düzeye ulaşmaması için de tarafların menfaatleri arasında hassas bir denge kurulmaya çalışılmıştır. Bu dengenin kurulması için de kanun tarafından gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Temel taşlar olan işveren-işçi ilişkilerini ve iş sözleşmesini ilgili yasal düzenlemelerin ışığında değerlendirmeye başlayalım.  Bu ilişkideki iş sözleşmesi; işçi açısından bağımlı olarak iş görmeyi, işveren açısından da ücret ödemeyi üstlenmeden oluşan sözleşmedir.  İş Kanunu 8. Maddesi uyarıca, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tabi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Yazılı sözleşme yapılmadığı durumda, işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücretini ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.

Kanun, işverene belge düzenleme zorunluluğunu başka hususlarda da getirmiştir. Örneğin, Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk Parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenmesi kanunda düzenlenmiştir. Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya üçüncü kişiler, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler.

İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

            Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere duyurulur.

            İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

 

Yukarıda belirttiğimiz Yasal Düzenlemeler, kanun tarafından koruma altına alınmak istenilen işçi ve işveren ilişkilerinde gözetilen hassas dengenin sağlanmasını amaçlamaktadır. İlerleyen safhada, diğer boyutlarını da değerlendirmeye çalışacağız.             Av.Nihan ŞOLA

İzlenme: 1354 Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bilgilendik

    Misafir: Avukat Hanıma bilgilendirmelerinden dolayı teşekkür ederiz 04 Şubat 2013 10:14

  • işçilerin servis sorunu

    Misafir: sayın Şola yumurtalıktan ceyhandaki bir işletmede yumurtalıklı işçilerimiz çalışmaktadır. ancak işletme yumurtalık için işçi servisini kaldırmıştır,işçiler kendileri ücretini vererek yumurtalık koop tan servis tutmuşlardır. bu servisi işveren karşılamak zorunda değil mi? 04 Şubat 2013 13:05

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR